The Gender Aspect of the English Language. Should We Teach Gender Neutrality in the Classroom?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2023.2.144.153

Keywords:

vocabulary and phraseology, Speech, gender linguistics

Abstract

Aim. This article is aimed at the study of different aspects of gender linguistics in the English language, namely, the grammatical category of gender, gender vocabulary and phraseology, male and female differences in using language, the problem of gender neutrality teaching in English.

Methods. The article is based on the study and review of research works in the fields of cultural studies, linguistics, and sociology. The paper summarises the current state of understanding on the topic and makes contribution to the field.

Results. In this paper the grammatical gender of English is studied, examples of lexical units, phraseology, proverbs, and sayings are given, and differences in speech between men and women are described, forms of gender-neutral English are presented. The results of research clearly show that in the past English used not to be a gender-neutral language. Nowadays, we can observe that changes in cultural views influenced by feminism in the English-speaking countries have led to changes in the language itself.

Conclusions. English has become one of the first languages in the world in which gender neutrality has become predominant. We think since gender-neutrality is highly valued in the English-speaking society, it must be taught to learners of English in different countries since the primary aim of learning a foreign language is communication which always includes a cultural component.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Leona Grigoryeva, Department of Foreign Languages, Kazan Federal University ulitsa Kremlevskaya 18, Kazan, Russia

    Associate professor at the department of foreign languages of Kazan federal university, PhD in philology. Her sphere of academic interests is liguocultuorology, interrelation of language and culture. Her Phd thesis was devoted to the study of phraseology of religious origin in English , Russian and Arabic languages. 

  • Elmira Nazmieva, Department of Foreign Languages, Kazan Federal University ulitsa Kremlevskaya 18, Kazan, Russia

    Associate professor at the department of foreign languages of Kazan federal university, PhD in pedagogy, author of publications in various international journals. She is a graduate of Fulbright Foreign Language Teaching Assistantship (FLTA) 2015-16.

References

Amosova, S., & Shimanovich, A. (2023). Analiz gendernoi neitralnosti v sovrevennom angliiskom yazyke [Analysis of gender neutrality in modern English], Vestnik Nauki, 6(15), 359-366.

Barchunova, T. (2022). Gender. Bolshaya Rossiyskaya Encyclopedia. https://bigenc.ru/sociology/2349798

Beloedova, A., Khukhryanskaya, N., Novinkina, E., Pitinova, M., & Shatalova Yu. (2017). Representation of femininity: Grammatical aspect (Cosmopolitan, Marie Claire and Glamour Magazines). Journal of History Culture and Art Research, 6(5), 200-206. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i5.1280

Dezhina, T. (2017). Etapy stanovleniia koncepta «Gender» v zarubezhnoi i otechestvennoi lingvistike [Stages of formation of the concept “gender” in foreign and Russian linguistics], Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 4(70), 76-79.

Grigoryeva, L. (2022). On the problem of gender representation in the Russian language. Can gender neutrality be achieved in Russian in the near future? Slavia Centralis, 16(1), 35-49. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.35-49.2023

Kalugina, E. (2012). Metaforicheskie naimenovaniia muzhchiny I zhenshiny v substandarte angliiskogo yazyka [Metaphoric nominations of a man and a woman in substandard of the English language], Vestnik Baltiiskogo Federalnogo Universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, Pedagogika, Psihologiya, 2, 44-51.

Kirilina, A. (2021). Gender i gendernaya lingvistika na rubezhe tret’ego tysyacheletiya [Gender and gender linguistics at the border of the third millennium], Voprosy psikholingvistiki, 3(49), 109-147. https://doi.org/10.30982/2077-5911-2021-49-3-109-147

Kondrateva, I. (2021). Sovremennye tendentsii v sovremennom yazykovom obrazovanii [Modern tendencies in linguistic education], Sovremenniye problemi nauki i obrzovaniya, 6. https://doi.org/ 10.17513/spno.31397

Kozlova, L., & Tsareva, G. (2021). Gendernaya leksika slovarya V. I. Dalya i ee sovremennaya leksikograficheskaya fiksatsiya [Gender vocabulary in the dictionary by V. I. Dahl and its modern lexicographical presentation], Philologiya. Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta im. N. I. Lobechevskogo, 3, 167-174.

Nikitina, Yu. (2015). Zamena genderno-markirovannyh imen sushchestvitel’nyh genderno-nejtral’nymi v tekstah angloyazychnyh SMI [The change of gender-marked nouns with gender-neutral ones in English media texts], Baltiyskiy gumanitarniy zhurnal, 4(13), 37-38.

Poddubnaya, Y., Slukina, A., & Kotov, K. (2021). Gendernaya neitralnost v obuchenii studentov angliiskomu yazyku [Gender neutrality in teaching English to students], Gumanitarnie i Sotsialniye Nauki, 3, 234-243. https://doi.org/10.18522/2070-1403-2021-86-3-234-244

Pokoyakova, K. (2019). Genderniye stereotipy vo frazeologicheskih edinitsah i paremiyah angliiskogo yazika v sopostavlenii s khakasskim [Gender stereotypes in phraseological units, proverbs and sayings of English in comparison with Khakass], Mir Nauki, Kultury i Obrazovaniya, 5(78), 380-381.

Poplevko, A., & Nadolskaya, E. (2017). Gendernoe razlichie v muzhskoi I zhenskoi rechi [The gender difference between the speech of the men and women]. https://elib.bsu.by/bitstream/123546789/164715/1

Rustamov, D., Shakhabitdinova, S., Solijonovc, S., Mattiyev, A., Begaliyev, S., & Fayziev, S. (2021). Research of peculiarities of speech of male and female on phonetic and lexical levels of language. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(1), 421-430. https://doi.org/ 10.52462/jlls.26

Sanyukevich, D. (2013). Gendernye stereotipy v angliiskih poslovitsah i pogovorkah [Gender stereotypes in English proverbs and sayings], Nauchniye stremleniya, 8, 82-86.

Sczesny, S., Formanowicz, M., & Moser, F. (2016). Can gender-fair language reduce gender stereotyping and discrimination? Frontiers in Psychology, 7, Article 25. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00025

Starodubtseva, M., & Gorokhova, Y. (2022). Otlichitelnie osobennosti kategorii roda v angliiskom I russkom yazikah [Peculiar features of grammatical category of gender in English and Russian], Dostizheniya Nauki i Obrazovaniya. https://cyberleninka.ru/article/n/otlichitelnye-osobennosti-kategorii-roda-v-angliyskom-i-russkom-yazykah

The United Nations (n.d.) Guidelines for gender-inclusive language in English. https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml

Tomskaya, M. (2017). Izuchenie gendera kak proyavleniye issledovatelskoi mody v rossiiskom yazikoznanii [Gender studies as a research trend in Russian linguistics], Yazik i moda, 146-163.

Voloshina, T., Qi, W., Slobodova Novakova, K., Baghana, J., & Pavlikova, M. (2022). Language and cultural peculiarities of gender realisation. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 531-548. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.531.548

Yes’kova, N. (2012). Leksikograficheskiye aspekty genderno-markirovannyh idiomaticheskih vyrazhenii angliiskogo i russkogo yazykov [Lexicographic aspects of gender-marked idiomatic expressions of the English and Russian languages], Izvestiya Dagestanskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta. Obchestvenniye i Gumanitanie Nauki. https://cyberleninka.ru/article/n/leksikograficheskie-aspekty-genderno-markirovannyh-idiomaticheskih-vyrazheniy-angliyskogo-i-russkogo-yazykov

Downloads

Published

2023-09-28

How to Cite

Grigoryeva, L., & Nazmieva, E. (2023). The Gender Aspect of the English Language. Should We Teach Gender Neutrality in the Classroom?. Journal of Education Culture and Society, 14(2), 144-153. https://doi.org/10.15503/jecs2023.2.144.153