Church and Society. The Role of Religious Journals in the Difusion of the Biblical Element within the Historical Banat area. 1867-1918

  • Alin Cristian Scridon West University of Timisoara, Faculty of Letters, History and Theology, Bdul. Vasile Pârvan 4, Timişoara 300223, Romania
Keywords: Banat, Timisoara, Bible, New Testament, Biserca si Scoala, Foaia Diecezana

Abstract

The church press published important documents regarding the religious life  of Romanians from Transylvania and Banat. This publication also included details regarding the religious life of the school from Banat. The Biserica şi Şcoala magazinewas published in the western historical Banat, in Arad. This was possible due to the fact that Timisoara, the most important city in Banat, had a Romanian Orthodox Deanery that was dependent on the Diocese of Arad, before the establishment of the Diocese of Timisoara in 1939.The Caransebes Diocese’ magazine Foaia Diecezană (The Diocesan Sheet) provided the clergy and the faithful with information on Christian spirituality. Along the aforementioned magazines, there were a few newspapers which have enriched this field's literature. Based on those covered by the study, we find that the media made an overwhelming contribution to the dissemination of the biblical information during that particular period of time.

References

Andrievici, S. M. (1883). Christosŭ a înviatŭ[Christ is Risen]. Biserica si Scól’a,VII(14), 131-132.

Barbu, P. (1901). Isus Cristos – cu cuvintele s. Scripturi, textul de la Neamţu [Jesus Christ –with the words of the Holy Scripture, the Neamt writing].Foaia Diecezană, XVI(38), 2-4.

Bocşan, N. (1986). Contribuţii la istoria iluminismului românesc [Contributions to the history of Romanian Enlightenment].Timişoara: Facla Editions.

Biro, B. H. (1898). În sĕptĕmâna mare [In the Holy Week ]. Foaia Diecezană, XIII(13),1-2.

Biro, B. H. (1901). Viaţa de veci prin Isus Cristos [The eternal life through Jesus Christ]. Foaia Diecezană, XVI(36), 1-3.

Ciorogariu, R. (1911). În săptămâna patimilor [In the Passion Week].Biserica şi Şcoala, . XXXV(14), 1-2.

Ciuruşchin, M. (2010). Proiecte de împărţire a Banatului istoric. Chestiunea Banatului istoric în rapoartele dintre România şi Serbia în cursul primului război mondial [Projects regarding the division of the historical Banat region. The historical Banat subject in the Romanian and Serbian relations during the First World War].Studii şi cercetări. Banatul trecut istoric şi cultural, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina [Studies and researches. The historical and cultural past of Banat, The publishing house of The Cultural Institute of the Romaninans from Voevodina]. Zrenianin – Novi-Sad: ICRV Editions.

Didon, C. N. (1901). Nascerea lui Isus [The birth of Jesus]. Foaia Diecezană,XVI(51), 4.

Feneşan, C. (1997). AdministraţieşifiscalitateînBanatul imperial.1716-1778 [Administration and taxation in the Impeial Banat. 1716-1778].Timişoara:Vest Editions.

Iana, A. (1898). Meditaţiuni în sântul post [Meditation during the Holy Fasting]. Foaia Diecezană, XIII(10), 3-5.

Iana, A. (1919). La înălţarea Domnului [At Ascension of Our Lord]. Foaia Diecezană,XXV(21), 2-3.

Ilieşiu, N. (1943). Timişoara. Monografie istorică [Timişoara. Historical monograph].

Timişoara: Timişoara Editions.

Iorga, N. (1985). Istoria literaturii româneşti [The history if Romanian literature]. Bucureşti: Minerva Editions.

Mangra, V. (1878). Serbatórea botezului (bobotéza) séu epifania [The Feast of the Baptism of the Lord]. Biserica si Scól’a, II(2), 1-2.

Mangra, V. (1878).Duminec’a Floriloru [Palm Sunday]. Biserica si Scól’a, II(14), 107-108.

Mangra, V. (1879). Christos a inviatu! [Christ Is Risen]. Biserica si Scól’a, III(14), 105-106.

Mangra, V. (1882). Isusu Christosu si viati’a lui. Dupre Chateaubriand [Jesus Christ and his life, after Chateaubriand].In: Biserica si Scól’a,VI(52), 515-517.

Munteanu, I. (2006). Banatul Istoric. 1867-1918. Aşezările. Populaţia [The Historical Banat.1867-1918.Settlements.Population] vol 1.Timişoara: Excelsior Art Editions.

Păcurariu, M. (2000).Istoria Bisericii Ortodoxe Române [The History of the Romanian Orthodox Church].Bucureşti: Sofia Editions.

Popovici, V. (1933).Ortodoxismul şi Biserica Naţională Românească din Timişoara [The Orthodoxism and the Romanian National Church in Timisoara]. Timişoara: Timişoara Editions.

Scridon, A. C. (2010). Structuri confesionale în Timişoara între anii 1867-1918 [Confessional structures in Timisoara between 1867-1918]. Studiişicercetări, Actele Simpozionului „Banatul – trecutistoricşi cultural”[Studies and researches, The Symposium Acts „The historical and cultural past of Banat”]. Zrenianin - Novi Sad: ICRV Editions.

Scridon, A. C. (2014).Cercetarea ştiinţifică noutestamentară promovată de Institutul Teologic din Caransebeş la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. O perspectivă ziaristică [The New Testament scientific research, promoted by the Caransebes Theological Instituteat end of the 19th century and beginning of the 20th century. A Jurnalistic Approach] Simpozionul internaţional „Taină şi mărturisire” [The International Symposium „Sacrament and Confession”]. Caransebeş: Cluj University Press – Diocese of Caransebeş Editions.

Vesa, P. (2006). Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918) [The Arad Diocese. History. Culture. Mentalities (1706-1918)]. Cluj-Napoca: Cluj University Press.

Published
2020-01-02
How to Cite
Scridon, A. C. (2020). Church and Society. The Role of Religious Journals in the Difusion of the Biblical Element within the Historical Banat area. 1867-1918. Journal of Education Culture and Society, 6(2), 353-358. https://doi.org/10.15503/jecs20152.353.358
Section
LOCAL CULTURES AND SOCIETIES