Remarks on Communes of the Polish People: the character of organization, the ideology, the meaning

  • Piotr Kuligowski Faculty of History, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland
Keywords: labour sects, Sattelzeit, socialism, StanisławWorcell, the Great Emigration, Zenon Świętosławski

Abstract

The aim of this paper is to rethink three important issues that refer to Communes of the Polish People’s history. Firstly, it proposes a new understanding of organization frames, in which this group acted, using the Eric Hobsbawm’s term labour sects. Secondly, the intention is to undermine the understanding of the ideological development of this organization through the prism of theoretical activity of Stanisław Worcell and Zenon Świętosławski. In this case it proposes to show Communes of the Polish People in the context of changing of Polish political vocabulary in the 1830s and 1840s using the Reinhardt Koselleck’s term Sattelzeit. In this case the most durable achievement of Communes is invention of the term “Poland of the People” (Polska Ludowa). And thirdly, the article shows that references to Communes became extinct in the 1880s, at the time of the twilight of Romanticism.

References

Barszczewska-Krupa, A. (1989). Wizje ustroju społecznego w polskiej myśli rewolucyjno-demokratycznej i socjalistycznej I połowy XIX w. (ze szczególnym uwzględnieniem Gromad Ludu Polskiego) [The Visions of the Social System in Polish Revolutionary-Democratic and Socialist Thought in the First Half of the 19th Century (With Particular Emphasis on the Communes of the Polish People)]. In: J. Kulas (Ed.), Gromady Ludu Polskiego. Materiały z sesji naukowej [Communes of the Polish People. Proceedings of the Scientific Session] (pp. 16-48). Warszawa: Akademia Nauk Społecznych PZPR.

Bensaid, D. (2010). Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm [Expropriated. Marx, Property and Communism]. Trans. by Z.M. Kowalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Brock, P. (1954). Zeno Świętosławski, a Polish Foterunner of the Narodniki. „The American Slavic and East European Review”. No. 4. (pp. 566-587).

Brock, P. (1977). Polish Revolutionary Populism: a Study in Agrarian Socialist Thought from the 1830s to the 1850s. Toronto – Buffalo: University of Toronto Press.

Ciołkosz, A., Ciołkosz, L. (1966). Zarys dziejów socjalizmu polskiego [Outline of the History of the Polish Socialism]. Vol. I. Londyn: Gryf Publications LTD.

Hobsbawm E.J. (1971). Primitive Rebels; Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. Manchester: Manchester University Press.

Jodko-Narkiewicz W. (1904). Historya i system socyalizmu utopijnego wśród emigracyi polskiej 1834-1846 r. [History and System of the Utopian Socialism Among the Polish Exiles 1834-1846]. In: W. Jodko-Narkiewicz, & S. Dyksztajn, Polski socyalizm utopijny na emigracyi (dwie rozprawy) [The Polish Utopian Socialism in Exile (Two Studies)] (pp. 1-62 ). Kraków: Nakładem Spółki Nakładowej "Książka".

Jordhem, H. (2012). Against Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Temporalities. “History and Theory”. No. 2 (6). pp. 151-171.

Kalembka, S. (1971). Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862 [The Great Emigration. The Polish Political Emigration in the Years 1831-1862]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Koberdowa, I. (1989). Polska rewolucyjna myśl społeczna na tle myśli europejskiej w połowie XIX wieku [The Polish Revolutionary Social Thought Against the Background of the European Thought in the Half of the 19th Century]. In: J. Kulas (Ed.), Gromady Ludu Polskiego. Materiały z sesji naukowej [Communes of the Polish People. Proceedings of the Scientific Session] (pp. 7-15 ). Warszawa: Akademia Nauk Społecznych PZPR.

Koselleck, R., Sebastian, J.F., & Feuntes, J.F. (2006). Conceptual History, Memory and Identity: an Interview with Reinhart Koselleck. “Contributions To The History Of Concepts”. No. 1. pp. 99-127.

Kuligowski, P. (2012). Sword of Christ. Christian inspirations of Polish socialism before the January Uprising. “Journal of Education, Culture and Society”. No. 1. pp. 115-126.

Łukaszewicz, W. (1951). Wpływ masonerii, karbonaryzmu i Józefa Mazziniego na polską myśl rewolucyjną w latach poprzedzających Wiosnę Ludów [The Influence of Freemasonry, Carbonarism and Giuseppe Mazzini on the Polish Revolutionary Thought in the Years Preceding the Spring of Nations]. In: H. Katz, W. Łukaszewicz, & G. Missalowa (Eds.), Wiosna Ludów w Europie. Część druga - zagadnienia ideologiczne [The Spring of Nations. Part Two - Ideological Issues] (pp. 167-384). Vol. III. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Marchlewicz, K. (2008). Wielka emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863) [The Great Emigration on the British Isles (1831-1863)]. Poznań: Instytut Historii UAM.

Missalowa, G. (1951). Francuski socjalizm utopijny i jego wpływ na polską myśl rewolucyjną w latach 1830 – 1848 [The French Utopian Socialism and its Influence on the Polish Revolutionary Thought in the Years 1830-1848]. In: H. Katz, W. Łukaszewicz, & G. Missalowa (Eds.), Wiosna Ludów w Europie. Część druga - zagadnienia ideologiczne [The Spring of Nations. Part Two - Ideological Issues] (pp. 5-165). Vol. III. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Najdowski, Z. (1989). Problem utopijności Gromad Ludu Polskiego w świetle oświeceniowej i romantycznej wizji sprawiedliwości społecznej [The Problem of Utopianism of the Communes of the Polish People in the Light of the Enlightenment and the Romantic Vision of Social Justice]. In: J. Kulas (Ed.), Gromady Ludu Polskiego. Materiały z sesji naukowej [Communes of the Polish People. Proceedings of the Scientific Session] (pp. 62-67) . Warszawa: Akademia Nauk Społecznych PZPR.

Richter, M. (1996). Appreciating a Contemporary Classic: The GeschichtlicheGrundbegriffe and Future Scholarship. In: M. Richter, & H. Lehmann (Eds.), The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte (pp. 7-19). Washington: GERMAN HISTORICAL INSTITUTE.

Trencsényi, B. (2004). Conceptual History and Political Languages: On the Central-European Adaptation of the Contextualist-Conceptualist Methodologies of Intellectual History. In: P. Roubal, & V. Veber V. (Eds.), Prague Perspectives.Studies in Central and Eastern Europe (pp. 142-166). Prague: Klementinum.

Turowski, J. (1958). Utopia społeczna Ludwika Królikowskiego 1799-1878 [The Social Utopia of Ludwik Królikowski 1799-1878]. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Sepkowski, A. (1997). Utopie polskiego romantyzmu. Światopogląd a działanie [The Utopias of Polish Romanticism. Worldview and Action]. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Sikora, A. (1974). Gromady Ludu Polskiego [The Communes of the Polish People]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szpotański, S. (1907). Lud Polski (z dziejów polskiej myśli socyalistycznej) [The Polish People (The History of Polish Socialist Thought)]. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe.

Temkinowa H. (1962). Gromady Ludu Polskiego (zarys ideologii) [The Communes of the Polish People (Outline of Ideology)]. Warszawa: Książka i Wiedza.

Zamoyski, A. (2015). Święte Szaleństwo: Romantycy, patrioci, rewolucjoniści 1776-1871 [Holy Madness: Romantics, Patriots and Revolutionaries 1776-1871]. Trans. by Ronikier M. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Published
2020-01-02
How to Cite
Kuligowski, P. (2020). Remarks on Communes of the Polish People: the character of organization, the ideology, the meaning. Journal of Education Culture and Society, 6(2), 268-282. https://doi.org/10.15503/jecs20152.268.282