A former Romanian scientific society: The Society of Physical sciences (1890-1910)

  • GEORGE ANDREI IAVORENCIUC Babeș-Bolyai University, Faculty of History Strada Mihail Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca 400084, Romania
Keywords: Romania, science, scientific society, culture, 1890-1910

Abstract

The Society of Physical sciences (phisycs, chemistry and mineralogy) has been an important Romanian scientific society since its establishment, in 1890 until the middle of the twentieth century. This paper seeks to provide an analysis of its activity in the first two decades of existence, a less studied period, namely how its enterprises contributed to the dissemination and spread of the latest scientific ideas within Romania’s culture. The society was founded at the initiative of some of the most proeminent Romanian scientists of that period and, until the end of the nineteenth century, it expanded its sphere of activity by including sections on mathemathics and natural history. Therefore, its activity, exemplified by public conferences, presentation of members’ personal scientific endeavors, intellectual debates or scientific missions, reflected the general development of physical sciences in Romania in that epoch. This research is based mostly on a close scrutiny of society’s scientific journal.

References

Angelescu, B. (1942). Societatea română de ştiinţe. 50 de ani de activitate 1890-1940 [The Romanian Society of sciences. 50 years of activity 1890-1940]. Bucureşti: Imprimeria Statului.

Bărbulescu, C. (2015). România medicilor. Medici, ţărani şi igienă rurală în România de la 1860 la 1910 [The physicians' Romania. Doctors, peasants and rural hygiene in Romania from 1860 to 1910]. Bucureşti: Humanitas.

Bensaude-Vincent, B. (2008). Languages in chemistry. In: M. J. Nye (Ed.), The Cambridge history of science: The modern physical and mathematical sciences V (pp.174-190). Cambridge: Cambridge University Press.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1892a). Statutele Societăţii de Sciinţe Fizice din Bucureşti [The statutes of the Society of Physical Sciences from Bucharest]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I, 8-9.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1892b). Proces verbal al şedinţei a 2-a Societăţii de sciinţe fisice [Record of the second meeting of the Society of Physical Sciences]. Buletinul Societăţiide Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I, 6-7.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1892c). făra titlu [article without title]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I, 1-3.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1892d). Propunerea făcută de d-l dr. Istrati relativ la nomenclatura română în chimie, în şedinţa de la 2/14 decembrie 1891[The proposal made by dr. Istrati relative to the Romanian nomenclature of chemistry in the meeting held on 2/14 December 1891]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I, 222-223.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1893a). Proces-verbal al şedinţei a XXVI a societăţii de sciinţe fizice [Record of the XXVIth meeting of the Society of Physical Sciences]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I, 1-3.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1893b). Dări de seamă relative la petroleu [Accounts related to petroleum]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, II, 184-185.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1896). Anunţ [Announcement]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, V, (on the cover of the journal, no page).

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1897a). Statutele Societăţii de Sciinţe Fizice [The statutes of the Society of Physical Sciences]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România,VI, 13-16.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1897b). Corespondenţă [Mail]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România,VI, 97-98.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1898a). Proces verbal al şedinţei de la 30 martie 1898 [Record of the meeting held on 30 march 1898]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VII, 218-219.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1898b). Proces-verbal al şedinţei de la 12/24 ianuarie 1898 [Record of the meeting held on 12/24 january 1898]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VII, 5-6.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1898c). Proces-verbal al şedinţei de la 2 Februarie 1898 [Record of the meeting held on second february 1898]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VII, 117-118.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1900a). Proces verbal al şedinţei de la 15 Noembrie [Record of the meeting held on 15 November]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, IX, 3-6.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1900b). Proiect de lege pentru introducerea calendarului apusan drept calendar al statului în viaţa civilă [Draft law regarding the introduction of the

western calendar as state’s civil calendar]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, IX, 13-19.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1903). Discurs [Discourse]. Buletinul Societăţii deSciinţe din Bucuresci-România, XII, 169-175.

Buletinul Societăţii [The Society’s Journal] (1907). Proces-Verbal al şedinţei dela 5 Martie 1907 [Record of the meeting held on 5 March 1907]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, XVI, 109-111.Buţureanu, V.C. (1893). Cercetări asupra alcoolurilor în România [Research on the alcohol in Romania].

Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, II,

-203.Buţureanu, V.C. (1894). Studii cristalografice, chimice şi optice asupra colecţiunei de minerale şi roci a Laboratorului de Mineralogie şi Petrografie a Universităţii din Iaşi [Crystallographic, chemical

and optical studies on the minerals and rocks collection of the Mineralogical and Petrographic

Laboratory of Iaşi’s University]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, III, 271-280.

Hobsbawm, E. J. (1989). The age of empire 1875-1914. New York: Vintage Books.

Istrati, C. (1892a). Cuvântarea d-lui dr. Istrati, în şedinţa de la 24 Martie (5 aprilie) 1890 [The speech of dr. Istrati at the meeting held on 24 march (5 april) 1890]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I , 4-6.

Istrati, C. (1892b). Cuvântarea d-lui dr. Istrati cu ocazia aniversărei primului an de la înfiinţarea

Societăţii de Sciinţe fizice, în şedinţa de la 24 Martie (5 aprilie) 1891 [The speech of dr. Istrati on

the first anniversary from the founding of the Society of Physical sciences, at the meeting held on

March (5 April) 1891]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice(Fizica, chimia şi mineralogia) din

Bucureşti-România, I (3), 82-111.

Istrati, C. (1892c). Nomenclatura în chimia organică [The nomenclature in organic chemistry].

Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, I(1), 25-31.

Istrati, C. (1897a). Inainte-cuvântare [Speech]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România. VI (1), 1.

Istrati, C. (1897b). Dare de seamă despre mersul Societăţii în decursul anului 1896-97 [Account on the

evolution of Society during the year 1896-97]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VI, 102-109.

Istrati, C. (1896). Unitatea materiei (conferinţă) [The unity of matter (conference)]. Buletinul Societăţii de Sciinţe fizice (Fizica, chimia şi mineralogia) din Bucureşti-România, V, 79-84.

Istrati, C.I. (1901). Discours prononcé par M. le Dr. C.I. Istrati sécrétaire général a le 15(28) Janvier 1901, à l’occasion de la première séance du 20-ème siècle [Discourse held by the general secretary Dr. C.I. Istrati on 15(28) January, on the occasion of the first meeting of the XXth century]. Buletinul Societăţii de Sciinţedin Bucuresci-România, X, 3-36.

Istrati, C.I. (1910). Societatea română de sciinţe. Darea de seamă cu ocaziunea aniversărei sale de 20 ani în ziua de 28martie/ 10 aprilie 1910 [The Romanian society of sciences. Account on the occasion of its 20th anniversary held on 28 march/ 10 april, 1910]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, XIX, 224-263.

Jaquet, M. (1897). Proposiţia făcută de d-l Jaquet în şedinţa de la 10/22 februarie relativă la studiul faunei

din România [The proposal made by mr. Jaquet in the meeting held on 10/22 february regarding the research of the Romanian fauna]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VI, 121-123.

Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Michăilescu, Ş. C. (1897). Vertej cu abur. Nou motor rotativ cu dubla dentanta liberă [Swirl of steam. A

new rotativ engine]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, VI, 486-506.

Mrazec, L. (1905). Observaţiuni asupra genesei petrolului având în vedere, în special, zăcămintele din România [Observations based especially on the Roumanian deposits regarding the genesis of petroleum] . Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, XIV, 254-257.

Popovici-Lupa, N.O. (1905). O încercare asupra valorii alimentare a porumbului [An experiment on the food value of corn]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, XIV, 1905, 86-113.

Zottu, S.G. (1903). Liste des orthoptère récoltés en Roumanie par les membres de la société des naturalistes de Roumanie pendant les années 899-1902 déterminés par Stefan Gh. Zottu [List of orthoptera harvested in Romania by members of the Society of Naturalists from Romania during the years 1899-1902 determined by Stefan Gh. Zottu]. Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci-România, XII, 140-148.

Published
2020-01-01
How to Cite
IAVORENCIUC, G. A. (2020). A former Romanian scientific society: The Society of Physical sciences (1890-1910). Journal of Education Culture and Society, 6(2), 20-32. https://doi.org/10.15503/jecs20152.20.32