Last Lovers by William Wharton in the opinions of seniors

Authors

  • Magda Wieteska Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw

DOI:

https://doi.org/10.15503/20161.64.72

Keywords:

late adulthood, old age, seniors, William Wharton, novel, femininity, University of the Third Age, stigma, stereotyping, sexuality, erotica, sex

Abstract

The issues of old age, once neglected in terms of reflection and research on this period of life, in recent years took on another dimension. With the growth of the elderly population in the world, gradually more attention is paid to issues related to improving the quality of life of seniors. Of particular interest are those aspects of life that have a direct impact on the sense of well-being of the elderly, namely: family, health, finances. The aspect of health is however considered mostly in the context of an overall psychophysical fitness, access to health care, adequate pensions enabling the purchase of medicines, rehabilitation, etc. In contrast, they less frequently deal with issues related to sexual attractiveness of the seniors and their erotic needs. Old age still does not go hand in hand with the sexual appeal. Elderly women are seen as unnecessary, invisible. They are not perceived as being able to evoke sexual desire. This social reception affects the senior women’s perception of themselves. In the eyes of a community an elderly woman may still be attractive intellectually, but not physically. Stereotypes built around the old age also assume that people in late adulthood have no sexual needs

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magda Wieteska, Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw

Master of Pedagogy and Andragogy,  a PhD student at the University of Wrocław. Graduated from the Pedagogy Department at the University of Wrocław, major: adult education and social marketing; coaching and career counseling. Journalist, writer, and instructor of writing and journalism workshops.

Scientific interests: adult education, gerontology, silver marketing, (auto)biographical approach in adult education.

References

Bonowicz, K. (2015). Seks nie przechodzi na emeryturę [Sex doesn’t retire]. Retrieved from

http://m.pomorska.pl/publicystyka/art/7269526,seks-nie-przechodzi-na-emeryture,id,t.html.

Chabior, A. (2015). Jakość życia a przestrzeń fizyczna seniorów [Quality of life and physical space of seniors]. In: A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, & A. Chabior (Eds.). Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej [A human’s old age, selected issues of social gerontology]. Kraków: Impuls.

Germain, C. B., & Gitterman, A. (2008). The Life Model of Social Work Practice. Columbia: University Press.

Hayflick, L. (1994). Jak i dlaczego się starzejemy [How and why do we age]. Warszawa: Książka i Wiedza.

Hill, R. D. (2010). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia [Positive ageing. The young at heart at the autumn of life]. Warszawa: Gandalf.

Kałużny, R. (2012). Idea kształcenia ustawicznego a aktywność edukacyjna seniorów [The idea of lifelong learning and educational activity of the seniors]. Biblioteka gerontologii społecznej. Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań [Library of social gerontology. Educational sphere of old age. Selected contexts of reflections and research, 1, 30-42

Krasuski, T., & Owczarek, K. (2015). Źródła problemów seksualnych osób starszych [Sources of sexual problems of elderly people, Acquired from:]. In: K. Owczarek, & M. A. Łazarewicz (Eds.). Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierana seniorów [A forecast for old age. A guide to successfully encourage seniors]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lew-Starowicz, Z., & Fijałkowska-Grabowiecka, A. (2004). Seks kontrowersyjny [Controversial sex]. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Łazarewicz, M. A. (2015). Wstęp – zrozumieć starość [Introduction – to understand old age]. In: K. Owczarek, & M. A. Łazarewicz (Eds.). Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierana seniorów [A forecast for old age. A guide to successfully encourage seniors]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mallwa. (2015). Ta książka budzi, chyba nie tylko we mnie mieszane uczucia…, [This book evokes, probably not only for me, mixed feelings…]. Retrieved from http://lubimyczytac.pl/ksiazka/127553/spoznieni-kochankowie/wszyscy.

Niewiedział, D. (2014). Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów [No longer a woman? Self-evaluation of the attractiveness of body of aging widows]. Dyskursy młodych andragogów [Discourses of young andragogists], 15, 263-270.

Straś-Romanowska, M. (2010). Możliwości i ograniczenia rozwoju człowieka starszego związane z przemianami cywilizacyjnymi. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa [Opportunities and limitations of development of an elderly person connected with civilizational changes. Universities of the Third Age regarding problems of an aging society.] In: A. Kobylarek, & E. Kozak (Eds.). Starość u progu XXI wieku [Old age on the verge of 21stcentury]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Tet. (2015). Przeczytana z braku laku…[A book read from lack of any other]. Retrieved from http://lubimyczytac.pl/ksiazka/127553/spoznieni-kochankowie/wszyscy.

Stuart-Hamilton, I. (2000). Psychologia starzenia się. Wprowadzenie. [Psychology of ageing. Introduction]. Poznań: Zysk i S-ka.

Tunio. (2015). Czy Spóźnieni kochankowie to geriatryczna wersja Romea i Julii? [Are Last Lovers a geriatric version of Romeo and Juliet?]. Retrieved from http://lubimyczytac.pl/ksiazka/127553/spoznieni-kochankowie/wszyscy.

Vaillant, G. E. (2004). Pozytywne starzenie się [Positive ageing]. In: P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.). Positive Psychology in Practise. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Wawrzyniak, J. K. (2015). Jakość życia i satysfakcja życiowa w starości [Quality of life and life satisfaction at old age]. In: A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, & A. Chabior (Eds.). Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej [A human’s old age, selected issues of social gerontology]. Kraków: Impuls.

Wharton, W. (1991). Last Lovers. London: Granta Books

Downloads

Published

2016-06-28

How to Cite

Wieteska, M. (2016). Last Lovers by William Wharton in the opinions of seniors. Journal of Education Culture and Society, 7(1), 64–72. https://doi.org/10.15503/20161.64.72