ARTISTIC ACTIVITY AMONG THE ELDERLY AS A FORM OF LIFELONG LEARNING, BASED UPON THE OPINIONS OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW’S UNIVERSITY OF THE THIRD AGE HANDICRAFT GROUP MEMBERS

Authors

  • Beata Działa Faculty of Historical and Pedagogical SciencesUniversity of Wroclaw Ul. Dawida 1, 53-311 Wroclaw

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20161.144.151

Keywords:

third age, late adulthood, creativity, artistic activity, lifelong learning, UTA, older people’s education

Abstract

The article deals with the topic of creativity and artistic activity among elderly people in the context of claims related to the idea of lifelong learning. It discusses the phenomenon of creativity and how senior citizens can benefit from it. The artistic activity of people in the age of late adulthood is also discussed in that context. In the last part of the text, theoretical claims are collated with what the artistic groups’ elderly members themselves said during a focus group interview

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Beata Działa, Faculty of Historical and Pedagogical SciencesUniversity of Wroclaw Ul. Dawida 1, 53-311 Wroclaw

PhD student

scientific interests: biography, late adulthood

References

Brzezińska, M. (2011). Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości [Proactive old age. Strategies for coping with stress in late adulthood]. Warszawa: Difin SA.

Brzezińska, R. (2014). Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku [Active age for senior citizens. Research on the activities of the Kujawsko-Dobrzyński University of the Third Age in Wloclawek]. Włocławek: WSHE we Włocławku.

Flood, M. (2007). Creativity in older adults: a plethora of possibilities. Issues in Mental Health Nursing, 28, 389-411.

Hennessey B. A., Amabile T. M. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61. 569-598.

Jabłońska, M. (2011). Fenomen aktywności artystycznej ludzi w okresie starości [The phenomenon of artistic activity of people in old age]. In: M. Malec (Ed.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości [Educational, cultural and social contexts of age ] (pp. 57-74). Wrocław: ATUT.

Jabłońska, M. (2012). Doświadczanie sztuki jako przestrzeń całożyciowego uczenia się ludzi dorosłych [The experience of art as a space for lifelong learning of adults]. In: W. Jakubowski (Ed.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych [Culture as education space - contemporary areas of adult learning] (pp. 93-110). Kraków: Impuls.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna [How to conduct educational research. Practical methodology]. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Manheimer, R. J. (2008). Lifelong Learning in Aging Societes. Emerging Paradigmas. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 28, 111-127.

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice [From teaching to learning. The paradigmatic change in andragogy]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego [Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap]. Warszawa: PWN.

Peräkylä, A. (2005). Analyzing Talk and Text. In: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Eds.), The SAGE Handbook of Qualitative Research, Third Edition, Thousand Oaks-London-New Delhi: SAGE Publication.

Polenick, C. A., Flora, S. R., (2012). Effects of social reinforcement contingent on conventional or unconventional responses on generalized creativity by older adults in residential care. The Psychological Record, 62. 631-644.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych [Doing Qualitative Research]. Warszawa: PWN.

Straś-Romanowska, M. (2011). Późna dorosłość [Late adulthood]. In: J. Trempała (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki [Psychology of human development. Academic handbook] (pp. 326-350). Warszawa: PWN.

Talmage, C. A., Lacher, R. G., Pstross, M., Knopf, R. C., Burkhart, K. A. (2015). Captivating Lifelong Learners in the Third Age: Lessons Learned From a University- Based Institute. Adult Education Quarterly, 65(3). 232-249.

Downloads

Published

2016-06-28

How to Cite

Działa, B. (2016). ARTISTIC ACTIVITY AMONG THE ELDERLY AS A FORM OF LIFELONG LEARNING, BASED UPON THE OPINIONS OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW’S UNIVERSITY OF THE THIRD AGE HANDICRAFT GROUP MEMBERS. Journal of Education Culture and Society, 7(1), 144–151. https://doi.org/10.15503/jecs20161.144.151