Domestic violence in the context of the education of seniors

Authors

  • KATEŘINA ŠMEJKALOVÁ Masaryk University, Faculty of Education, Department of Physics, Chemistryand Vocational education, Poříčí 7, 603 00 Brno

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20161.103.112

Keywords:

education of seniors, a victim of domestic violence, prevention of domestic violence, protection of victims, a violent person

Abstract

The article discusses  domestic violence as  dangerous, unlawful and violent conduct, which currently threatens a generation of seniors. The author stresses the need for primary prevention of  domestic violence in the context of the education of seniors, at the University of the Third Age. In the text we present the content focus of  preventative lectures to the target group of seniors. In connection with the content of primary prevention is highlighted to the opportunity to help the victims of domestic violence through the association for assistance to victims of crime „Bílý kruh bezpečí“. On the basis of the exploratory investigation, in the text there where presented the views at the seniors on the issue of the domestic violence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bílý Kruh Bezpečí. (2016). Pomoc obětem trestných činů v ČR [Assistance to crime victims in the Czech Republic]. Retrieved from http://www.bkb.cz/.

Buskotte, A., & Vaníčková Horníková, L. (2008). Z pekla ven: žena v domácím násilí [Out of Hell: A woman in a domestic violence]. Brno: Computer Press.

Čírtková, L. (2014). Viktimologie pro forenzní praxi [Victimology in the forensic practice]. Praha: Portál.

Buriánek, J. (Ed.). (2006). Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech [Domestic violence - violence against women and seniors]. Praha: Triton.

Fischer, S., & Škoda, J. (2014). Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení [Social Pathology: serious social pathologies, causes, prevention, possible solutions]. Praha: Grada.

Machalová, T. (2014). Domácí násilí: filosofická analýza pojmu [Domestic violence: a philosophical analysis of the concept]. Brno: Masarykova univerzita.

Ševčík, D., & Špatenková, N. (2011). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence [Domestic violence: the context, dynamics and intervention]. Praha: Portál.

Šmejkalová, K. (2011). Problematika domácího násilí a jeho prevence [The issue of domestic of violence and prevention]. (Diplomová práce). Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Bratislava: PEVŠ.

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese [Current psychopathology for the helping professions]. Praha: Portál.

Voňková, J., & Spoustová, I. (2008). Domácí násilí v českém právu z pohledu žen [Domestic violence in Czech law from the perspective of women]. Praha: proFem.

Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku. Retrieved January 23, 2016, from http://u3v.muni.cz/o-nas/.

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010-2014. Domácí násilí /legislativa/ko [National Action Plan for the Prevention of Domestic Violence for the Years 2010-2014. Domestic Violence / legislation / ko.]. Retrieved January 25, 2016, from http://www.koordona.cz/domaci-nasili/legislativa/60-narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2010-2014.html.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Istambul 11.V.1911 [Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istambul 11.V.1911]. Retrieved January 23, 2016, from http://xoe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Czech.pdf.

Úřad vlády ČR. (2015). Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018[Action Plan for the prevention of domestic and gender-based violence for the years 2015 – 2018]. Retrieved from http://www.dejmezenamsanci.cz/res/data/010/004403.pdf?seek=4.

Downloads

Published

2016-06-28

How to Cite

ŠMEJKALOVÁ, K. (2016). Domestic violence in the context of the education of seniors. Journal of Education Culture and Society, 7(1), 103–112. https://doi.org/10.15503/jecs20161.103.112