Education in community archives: the KARTA Centre and the General Elżbieta Zawacka Foundation

Authors

  • Magdalena Wiśniewska-Drewniak Nicolaus Copernicus University

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20172.296.305

Keywords:

community archives, KARTA Centre Foundation, General Elżbieta Zawacka Foundation, education in archives

Abstract

In general, community archives are grass-roots documentary initiatives built around a broadly defined community, which collect, preserve, describe and provide access to historical sources concerning a previously chosen topic, e.g. local history and traditions, a social movement, a minority, an ethnic group, an event or a person. The phenomenon of community archiving is not new, but only several years ago it started to be described by scholars in Poland.

The article describes educational activities performed by two biggest and most influential community archives in Poland: the KARTA Centre Foundation in Warsaw and the General Elżbieta Zawacka Foundation in Toruń. Actions of these archives are shown referring to general understanding of education in historical archives, as well as specific situation of Polish archives, especially their mission to promote historical knowledge and local identity. Also promotional qualities of educational endeavours in archives are stressed. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Nicolaus Copernicus University

PhD student in history/archival science

scientific interests: education

References

Chorążyczewski, W. (2008). Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym [The archivist of the future - educator and self-promoter in the information society]. In J. Porazinski & K. Stryjkowski (Eds.), Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007 (pp. 45–53). Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Chorążyczewski, W. (2014). Archiwistyka dla początkujących. Retrieved from https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Flinn, A. (2007). Community Histories, Community Archives: Some Opportunities and Challenges. Journal of the Society of Archivists, 28(2), 151–176. doi:10.1080/00379810701611936

Flinn, A. (2011). Archival Activism: Independent and Community-led Archives, Radical Public History and the Heritage Professions. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, (7 (2)).

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. (2017). Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej: Prelekcje [General Elżbieta Zawacka Foundation : Lectures]. Retrieved from www.zawacka.pl

Gilliland, A., & Flinn, A. Community archives: What are we really talking about. Retrieved from CIRN Prato Community Informatics Conference 2013: Keynote website: http://www.ccnr.infotech.monash.edu.au/assets/docs/prato2013_papers/gilliland_flinn_keynote.pdf

Gluza, Z. (2006). KARTA – sposób na historię [KARTA - a way to deal with history]. Karta, (50), 104–142.

Gluza, Z. (2012a). Archiwa Ośrodka KARTA [Archives of the KARTA Centre]. In K. Ziętal (Ed.), Archiwistyka społeczna (pp. 27–35). Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA.

Gluza, Z. (2012b). Odkrycie KARTY: Niezależna strategia pamięci. Warszawa: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią.

Kromp, D., Minczykowska, K., & Zawacka-Wakarecy, D. (2012). Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2011 [Report on activity of the General Elżbieta Zawacka Foundation: the Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women’s Military Service in Toruń in 2011]. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, (62), 134–144.

Kromp, D., Minczykowska-Targowska, K., & Zawacka-Wakarecy, D. (2013). Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2012 [Report on activity of the General Elżbieta Zawacka Foundation: the Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women’s Military Service in Toruń in 2012]. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, (63), 100–110.

Kromp, D., Minczykowska-Targowska, K., & Zawacka-Wakarecy, D. (2014). Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2013 [Report on activity of the General Elżbieta Zawacka Foundation: the Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women’s Military Service in Toruń in 2013]. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, (64), 84–96.

Kromp, D., Minczykowska-Targowska, K., & Zawacka-Wakarecy, D. (2015). Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2014 [Report on activity of the General Elżbieta Zawacka Foundation: the Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women’s Military Service in Toruń in 2014]. (65), 127–136.

Maciejewska, W. (Ed.). (1974). Polski Słownik Archiwalny [Polish archival dictionary]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Minczykowska, K. (2000). Wstęp [Introduction]. In K. Minczykowska (Ed.), Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu: t. 30. Informator o zbiorach Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" (pp. 15–21). Toruń: Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej".

Minczykowska, K. (2010). Naukowy i popularyzatorski dorobek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, (2 (59)), 5–14.

Minczykowska, K. (2014). Cichociemna: Generał Elżbieta Zawacka "Zo" 1909-2009 [Cichociemna : General Elżbieta Zawacka "Zo" 1909-2009]. Kobiety Niezłomne. Toruń, Warszawa: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Oficyna Wydawnicza Rytm.

Norgrove, K., Mirchandani, S., & Goddard, J. (2008). Community Archives Landscape Research: A report for MLA and CADG. Retrieved from http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111013135435/http:/research.mla.gov.uk/evidence/view-publication.php?pubid=950

Ośrodek KARTA. Historia Bliska - badawczy konkurs historyczny dla młodzieży [The Close History - research competition for the youth]. Retrieved from http://karta.org.pl/Dzialania/Historia_Bliska___badawcze_konkurs_historyczny_dla_modziezy/37

Pearce-Moses, R. (2005). A glossary of archival and records terminology. Archival fundamentals series: Vol. 2. Chicago: The Society of American Archivists.

Radoń, S. (2008). Archiwa polskie – stare i nowe wyzwania [Polish archives - old and new challanges]. In J. Porazinski & K. Stryjkowski (Eds.), Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007 (pp. 9–13). Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Rosa, A. (2012). Funkcja edukacyjna archiwów [The educational function of archives]. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Strzelecka, M. (2007). Zbiory Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela historii [Archival holdings of the Foundation "Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women Military Service" in a history teacher's didactics and upbringing]. In S. Roszak & M. Strzelecka (Eds.), Toruńskie spotkania dydaktyczne: Vol. 4. Muzea i archiwa w edukacji historycznej (pp. 114–123). Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Welland, S. (2015). The role, impact and development of community archives in New Zealand: A research paper. Retrieved from https://repository.openpolytechnic.ac.nz/bitstream/handle/11072/1752/The%20role,%20impact%20and%20development%20of%20community%20archives%20in%20New%20Zealand.pdf?sequence=3

Zawacka-Wakarecy, D., Minczykowska, K., & Kromp, D. (2011). Sprawozdanie z działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek w Toruniu za rok 2010 [Report on activity of the General Elżbieta Zawacka Foundation: the Pomeranian Archive and Museum of the Home Army and Polish Women’s Military Service in Toruń in 2010]. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, (60-61), 95–104.

Ziętal, K. (Ed.). (2012). Archiwistyka społeczna [Community archiving]. Warszawa: Fundacja Ośrodka KARTA.

Ziętal, K. (2014). Archiwa społeczne w Polsce [Community archives in Poland]. In W. Chorążyczewski, W. Piasek, & A. Rosa (Eds.), Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Vol. 4. Nowa archiwistyka. Archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym (pp. 71–76). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Downloads

Published

2017-09-25

How to Cite

Wiśniewska-Drewniak, M. (2017). Education in community archives: the KARTA Centre and the General Elżbieta Zawacka Foundation. Journal of Education Culture and Society, 8(2), 296.305. https://doi.org/10.15503/jecs20172.296.305

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES