THE SPACE OF WROCŁAW IN THE CONTEXT OF ECC 2016 MICROGRANTS PROGRAM REALIZATION – RESEARCH CONCLUSIONS

  • Agnieszka Wieszaczewska University of Wrocław
Keywords: European Capital of Culture, space, culture, public space

Abstract

In 2016, the title of the European Capital of Culture was awarded to Wrocław. To celebrate the year of 2016 citizens could partake in many cultural initiatives prepared specially for this occasion. The proposals aimed at the people of Wrocław included the ECC 2016 Microgrants program, under which any citizen could realize, gain funding, as well as obtain administrative and promotional support for their designed cultural activity. Field studies conducted during the first two editions of the program served as the basis for a report, which includes conclusions regarding the perception of the urban space submitted by task performers. Low-budget cultural activities proved to be an excellent pretext for the citizens to reconsider the issues of public space in Wrocław, access to cultural events or the manner of constructing official discourses about the city and its space. This article focuses on the issue of space in the context of Microgrants 2016 and presents the outcomes of the fieldwork.

Author Biography

Agnieszka Wieszaczewska, University of Wrocław

PhD Student

scientific interests: education

References

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2010). Metody badań jakościowych [

Qualitative research methods] Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frysztacki, K. (2005). Między przestrzenią i publicznością miejską [Between the space and the city public]. In: A. Wallis, B. Jałowiecki, A. Majer, & M. S. Szczepański (Eds.), Przemiany miasta: Wokół socjologii Aleksandra Wallisa [Transformation on the city. Around the sociology of Alexander Wallis] (pp. 151-158). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grochowski, M. (2013). Wstęp do wydania polskiego. In: Ch. Landry. (Ed.), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów [Creative city. Toolkit for urban innovators] (pp. 9-22). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Gruenwald. D. A., & Smith, G. A. (2010). Place-Based Education in the Global Age. New York, London: Routledge. Taylor & Francis Group.

Kłopot S. W., & Skiba W., (2006). Atlas Społecznych Problemów Wrocławia [The Atlas of Wrocław’s Social Problems]. Wrocław: Silesia.

Kowalski, K. (2013). O istocie dziedzictwa kulturowego – rozważania [Abouth the essence of cultural heritage – considerations]. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Filar P., & Kubicki P. (Eds.). (2012). Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej [City in action. Sustainable develompnet from the bottom-up perspective]. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Montgomery, Ch. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta [Good city. How to change our lives by changing our cities]. Kraków: Wysoki Zamek.

Sennett, R. (2008). Elastyczne miasto obcych sobie osób [Flexible city of strangers]. Le Monde diplomatique. Miesięcznik społeczno-polityczny, 4. Retrieved from http://monde-diplomatique.pl/LMD25/index.php?id=9.

Starosta, P., (1995). Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego [Beyond the metropolis. Rural and small-town local communities and patters of macro-social order]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szatan, M. (2012). Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach [The evanescence of public space in modern cities]. Palipsest. Czasopismo socjologiczne, 2, 91-102.

Theobald, P., & Siskar, J. (2010). Place: Where Diversity and Community Can Converge. In: D. A. Gruenwald, & G. A. Smith (Eds.), Place-Based Education in the Global Age (pp.197-220). New York, London: Routledge. Taylor & Francis Group.

Published
2017-09-25
How to Cite
Wieszaczewska, A. (2017). THE SPACE OF WROCŁAW IN THE CONTEXT OF ECC 2016 MICROGRANTS PROGRAM REALIZATION – RESEARCH CONCLUSIONS. Journal of Education Culture and Society, 8(2), 283-295. https://doi.org/10.15503/jecs20172.283.295
Section
LOCAL CULTURES AND SOCIETIES