DECODING OF ACADEMIC CONTENT BY THE 1st GRADE STUDENTS

Authors

 • Kamil Błaszczyński Faculty of Sociology, University of Wrocław,Koszarowa 3, 51-149
 • Jacek Gulanowski Faculty of Pedagogy, University of Wrocławul. J.Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 • Grzegorz Kozdraś University of Wrocław, Faculty of Social SciencesUl. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Keywords:

academic language, decoding, higher education, university, academic teaching

Abstract

In the paper a comparatistic study conducted on the 1st grade students of sociology and pedagogy is discussed. The study was focused on the language skills of students. The most important skills tested were the abilities to decode academic content. The study show that the student have very poor language skills of decoding the academic content on every level of its complexity. They have also noticable problems with the definition of basic academic terms. The significance of gained results are high because of the innovational topic and character of the study, which was the first such study conducted on students of a Polish university. Results are also valuable for academic teachers who are interested in such problems as efefctive communication with students. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

 • Kamil Błaszczyński, Faculty of Sociology, University of Wrocław,Koszarowa 3, 51-149

  PhD student

  scientific interests: sociology of higher education

 • Jacek Gulanowski, Faculty of Pedagogy, University of Wrocławul. J.Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

  PhD, assistant professor

  scientific interests: Comics and Graphic Novels, Family, and Fatherhood

 • Grzegorz Kozdraś, University of Wrocław, Faculty of Social SciencesUl. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  Acomplished PhD studies in Sociology. Currently appointed as assistant profesor on University of Wrocław in Faculty of Social Sciences. Scientific interest focused on sociology of adolescents, sociology of education and urban sociology.

References

Bergmann A., Hall K. C., Ross S. M. (2007) Materiala for an Introduction to Language and Lingusitics. Columbus. Ohio State University.

Bourdieu P. (1993) Language and Symbolic Power. Cambridge, Oxford. Polity Press.

Bourdieu P. Passeron J.C. (1990) Reproduction in Education, Society and Culture. London, Newbury, New Delhi. SAGE Publications.

Bourdieu P. (1969) Intelectual Fields and Creative Projects. In: A. R. Perazzo. Social Science Information (pp. 88-119), 8(2). Maison des Sciences de l'Homme , SAGE Publications.

Rosalska M. Wawrzonek A. między poradnictwem kariery a doradztwem akademickim –nowe obszary wsparcia doradczego dla studentów [Between carrer guidance and academic advasiment – new support area in students guidance]. In: E. Solarczyk – Ambrozik (Ed.). Studia Edukacyjne [Educational Studies] (pp. 141-157), 17. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Domaradzki J. (2009) Społeczna rola uniwersytetu: siedlisko rozumu czy szkoła fachowców? [Social role of university: habitat of reason or a school of proffesional] In: A. Szerląg (Ed.) Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia [Nowadays competences of high-school graduates. Chosen aspects] (pp. 15-24). Wrocław. Oficyna Wydawnicza ATUT.

Iacobini M. Understanding Others: Imitation, Language, Empathy. In: G. Manaktala. Perspectives on imitation: From cognitive neuroscience to social science. (pp. 77-99), MIT Press Cambridge, MA.

Kozyr-Kowalski S. (2012) Uniwersytet a rynek [University versus economy]. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wawrzyniak-Baszterda. (2011) Oferta dydaktyczna uniwersytetu. Potencjał i ograniczenia dla kształtowania kapitału społecznego w szkole wyższej [Educational offer of university. Potential and limits in formation of social capital in high er education]. In: E. Solarczyk – Ambrozik (Ed.) Studia Edukacyjne [Educational Studies] (pp. 213-225), 22. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Neckar-Ilnicka T. (2011) Kształcenie i rozwijanie umiejętności korzystania z informacji w szkole wyższej [Formation and development of skills in using informations in college]. In: M. Malewski (Ed.) Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Wrocław. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji.

Hejwosz D. (2008) Uniwersytet jako fabryka i supermarket. Kierunki, szanse i zagrożenia wynikające z komercjalizacji uniwersytetu [University as a faktory and supermarket. Directions, chances and threats resulting form comercialisation of university]. In: A. Kobylarek, J. Semków (Ed.). Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej [Academical education during cultural changes] (pp. 47-60). Wrocław. Oficyna Wydawnicza ATUT.

Sejdak A. (2013) Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej [Paradigms of education of students and suport of academic teachers. Theoretical basics of academical didactics]. Kraków. Oficyna Wydwnicza „Impuls”.

Krauss R. M., Chiu Ch. Y., Language and Social Behaviour. In: D. Gilbert, S. Fiske, G. Lindsey (Ed.). Hand book of social psychology (pp. 41-88), 2. Boston. McGraw-Hill.

Żytko M. (2010) Pozwólmy dzieciom pisać i czytać – w kontekście umiejętności językowych trzecioklasistów [Let children write and read – in the context of linguistic skills of third grade pupils]. Warszawa. Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Johnson E.R. (2009) Acaemic Language. Academic Literacy. Thousand Oaks, New Delhi, London, Singapore. CORWIN Sage Company.

Johnson E.R. (2012) Common Core Standards. Academic Language in the Classroom. Sacramento. Achievements for all Publishers.

Johnson E.R. (2012) Academic Language and Academic Vocabulary. Sacramento. Achievements for all Publishers.

Downloads

Published

2017-07-10

How to Cite

Błaszczyński, K., Gulanowski, J., & Kozdraś, G. (2017). DECODING OF ACADEMIC CONTENT BY THE 1st GRADE STUDENTS. Journal of Education Culture and Society, 8(1), 35-61. https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503.jecs20171.35.61