Empowerment and its implementation in the process of counteracting the phenomenon of youth and adult social exclusion – report on participation in an international project under the 2014-2016 Erasmus + Strategic Partnership project

Authors

  • Jolanta Jarczyńska Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Pedagogy and Psychology
  • Bartłomiej Walczak Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Pedagogy and Psychology

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20171.181.198

Keywords:

empowerment, strengthening, social inclusion, social exclusion, beneficiary, at-risk group, social work

Abstract

The aim of the article is to describe the empowerment process and its implementation in social work in the context of counteracting social exclusion in youth and adults based on the example of the project carried out in the years 2014-2016, titled: “Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion”,  co-financed from European Union funds within the Erasmus + programme, Action 2: Strategic partnership of professional teaching and training, Grant No. 2014-1-FR01-KA2026-008728. The English language concept category of empowerment, which does not have a satisfactory equivalent term in the Polish language, was operationalised in this article. The essence of empowerment in the context of social work was described in the article, pointing to its significance mainly in the scope of counteracting the process of youth and adult social exclusion. Furthermore, the main assumptions of the implemented international project were set out in the ambit of the development of the empowerment of educators as well as of beneficiaries working with persons at risk of social exclusion, and the relationship and reflections of one of the project participants were also shown. An attempt was made in the article on the basis of the experiences gathered within the performance of the international research project to assess the course of the empowerment process and its usefulness in searching for solutions for educational practices in the domain of the social exclusion phenomenon. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jolanta Jarczyńska, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Pedagogy and Psychology

PhD, assistant professor

scientific interests: educational communities

Bartłomiej Walczak, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Pedagogy and Psychology

student

scientific interests: educational communities

References

Bugdol M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Ciczkowska-Giedzuń M. (2011a). Nowe podejście do pracy socjalnej z rodziną. W: E. Kantowicz (red.) Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 13-24.

Ciczkowska-Giedzuń M. (2011b). Praca socjalna oparta na zasobach. „Rocznik Socjologii Rodziny”, tom XXI, pt. „Dysfunkcje rodziny”, s. 213-228.

Cowger C.D. (1994). Assessing client strengths: clinical assessment for client empowerment. “Social Work”., vol. 39, nr 3.

DuBois B.L., Miley K.K. (2005). Social Work: An Empowering Profession. Ablongman Pearson, Boston.

Duranowski W. (2013). Podejście oparte na empowermencie w pracy socjalnej. „Empowerment. O polityce aktywnej integracji”, nr 1, s. 29-38.

Gkorezis P., Hatzithomas L., Petridou E. (2011). Impact of Leader’s Humor on Emploees’ Psychological Empowerment: the Moderating Role of Tenure. “Journal of Managerial Issues”, Vol. XXIII.

Grewiński M., Krzyszkowski J. (2012). Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja. Warszawa: MCPS.

Gulczyńska A., Granosik M. red. (2014). Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne. Warszawa: CRZL.

Hardina D. (2005). Ten characteristics of empowerment-oriented social service organizations. “Administration in Social Work”, vol. 29, nr 3.

Hardina D., Middleton J., Montana S., Simpson R.S. (2007). An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations. New York: Springer.

Kanafa-Chmielewska D. (2012). Umacnianie (Empowerment) – pojęcie i istota. „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.

Krawczyk-Bryłka B. (2012). Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu. „The Central European Journal of Social Sciencies and Humanities”, vol. 4, nr 1, s. 313-330.

Krasiejko I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Katowice: „Śląsk”.

Krzyszkowski J. (2011). Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej. W: B. Skrzypczak (red.) Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy. Konteksty. Uwarunkowania. Warszawa: ISP, CAL.

Lee J.A.B. (2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice. Building the Beloved Community. Columbia University Press, New York.

Moczydłowska J. (2014). Empowerment – nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, nr 1.

Moczydłowska J. (2013). Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.

Olejniczak K. (2013). Doświadczenia administracji w Stanach Zjednoczonych. W: S. Mazur, A. Płoszaj (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Scholar.

Ornacka K. (2013). Od socjologii do pracy socjalnej: społeczny fenomen dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osborne D., Gaebler T. (2005). Rządzić inaczej. Poznań: Media Rodzina.

Radlińska H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szarfenberg R. (2007). Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.). Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szarfenberg R. (2015). Empowerment - krótkie wprowadzenie. (wersja 2.0, 07.08.2015), Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski.

Szarfenberg R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: IFiS PAN.

Szmagalski J. (1994a). O „budzeniu sił ludzkich” nie po polsku: koncepcje empowerment w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3.

Szmagalski J. (1994b). Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa: UW.

Trawkowska D. (2013). Empowerment – idea, koncepcje i praktyka w pracy socjalnej. „Empowerment – o polityce aktywnej integracji”, nr 2, s. 38 - 43.

Trawkowska D. (2014). Czym są dobre praktyki w pomocy społecznej? „Empowerment – o polityce aktywnej integracji”, nr 1 (4), s. 10-16.

Wolfensberger W. (2011). Social Role Valorization and, or Versus. ''Empowerment''. “Intellectual and Developmental Disabilities”, vol. 49, nr 6.

Dzienniki badawcze projektu “Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion”:

Mussato C., Pollefait R. (2014). Dziennik badawczy zespołu naukowo-badawczego (action research group): Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w pracy z osobami dorosłymi wykluczonymi społecznie. Część pierwsza (12-28 maja 2014).

Mussato C., Senior B., Pollefait R. (2015). Dziennik badawczy zespołu naukowo-badawczego (action research group): Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w pracy z osobami dorosłymi wykluczonymi społecznie. Część druga (19-22 maja 2015).

Strony internetowe:

http://www.osl.org.pl/slowniczek-osl/; pobrano 07.07.2016

http://rownosc.info/dictionary/empowerment/; pobrano 07.07.2016

www.ifsw.org/policies/definition-of-social-work/; OPS.pl 2014; pobrano 09.07.2016

Manifest Forum Współpracy Empowerment – OPS.pl: http://ops.pl/wp-content/uploads/2014/09/Manifest-empowerment-projekt.pdf

Downloads

Published

2017-07-10

How to Cite

Jarczyńska, J., & Walczak, B. (2017). Empowerment and its implementation in the process of counteracting the phenomenon of youth and adult social exclusion – report on participation in an international project under the 2014-2016 Erasmus + Strategic Partnership project. Journal of Education Culture and Society, 8(1), 181–198. https://doi.org/10.15503/jecs20171.181.198