The Trends in anti-Semitism in the Czech Republic 2004-2014

Authors

  • Eva Taterová Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno
  • Marcela Urbaníková Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.355.363

Keywords:

anti-Semitism, Czech Republic, Israel, Jews, radicalism

Abstract

This paper aims to introduce the current trends in anti-Semitism in the Czech Republic in 2004-2014. This period maps the changes that appeared since the end of Second Palestinian intifada to the year 2014 which is the last year with available set of data of anti-Semitism in Czech society. The article shall examine whether there is a direct link between the contemporary important events in the Middle East and the changing number of anti-Semitic incidents in the Czech Republic. The attention shall also be given to the issue which groups of Czech society are mostly associated with anti-Semitism and what is their main motivation to participate in the anti-Semitic campaign.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Eva Taterová, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno

Accomplished PhD studies in International  Relations in 2016. Current scientific interests are focused on Arab-Israeli conflict, Cold War history, international relations, Jewish studies, politics of Middle East, history of Central Europe and communist Czechoslovakia.

Marcela Urbaníková, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno

Ing.

Scientific interests: international development studies

References

CBC News (2007). Ernst Zündel sentenced to 5 years for Holocaust denial. Retrieved from

http://www.cbc.ca/news/world/ernst-zundel-sentenced-to-5-years-for-holocaustdenial-1.659372.

Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly [Intercultural Psychology: Selected Issues]. Prague: Grada.

Český statistický úřad [Czech Statistical Bureau] (2011). Obyvatelstvo podle náboženské víry: Výsledky sčítání lidu 2011 [The Population according to religion: Census Report 2011]. Retrieved from http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30562&th=&vseuzemi=null&v=&vo=null&void=.

Danics, S., & Kamín, T. (2005). Extremismus, rasismus a antisemitismus [Extremism, racism, and anti-Semitism]. Prague: Policejní akademie ČR.

Federace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2010). FŽO – Výroční zpráva za rok 2009: Výroční zpráva o antisemitismu v ČR 2009 [FJC – Annual Report 2009: Annual Report on anti-Semitism in the Czech Republic in 2009]. Retrieved from http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2009.pdf.

Federace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2005). Zpráva o projevech antisemitismu: Česká republika 2004 [Report on anti-Semitic Incidents: Czech Republic 2004]. Retrieved from http://www.fzo.cz/wpcontent/uploads/zprava-o-projevech-antisemitismu-cr-2004.pdf.

Frankl, M., & Jenšovská, J. (2013). Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století [Ours of Foreign? Jews in Czech 20th century]. Prague: Židovské muzeum v Praze – Institut Terezínské Iniciativy

Federerace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2010). Statistika [Statistics]. Retrieved from http://www.fzo.cz/o-nas/statistika.

Israel Ministry of Foreign Affairs (2013). Law of Return 5710-1950. Retrieved from http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1950-1959/pages/law%20of%20return%205710-1950.aspx.

Kaplan, K. (1992). Zpráva o zavraždění generálního tajemníka [Report on the Murder of the General Secretary]. Praha: Mladá fronta.

Krejčová, H., & Hyndráková, A. (1995). Postoj Čechů k židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939 – 1941 [The Czech Attitude towards Jews: From the Political Reports of the Occupation Administration and from the Protectorate Press, 1939-41]. Soudobé dějiny, 2 (4), 578-605.

Messadié, G. (2000). Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století [General History of anti-Semitism: From Antiquity to 20th Century]. Prague: Práh.

Mikulášek, A. (2000). Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století [Anti-Semitism in Czech Literature in 19th and 20th Century]. Prague: Votobia.

Raxen, (2007). Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006 [The Report on Racism, Xenophobia, and anti-Semitism in the Czech Republic in 2006]. Retrieved from http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf.

Ströbinger, R. (1991). Vražda generálního tajemníka : poslední Stalinův exemplární proces, soud s Rudolfem Slánským [The Murder of the General Secretary: Last Stalin’s Exemplary Process, the Trial of Rudolf Slansky]. Brno: Petrov.

Taterová, E. (2016). Vzestup antisemitismu ve Francii po roce 2000 [The Rise of Anti-Semitism in France since 2000]. Geografické rozhledy, 25 (3), 26-27.

The Virtual Jewish Library (2014). The Jewish Population of the World. Retrieved from http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html.

Zídek, P., & Sieber, K (2009). Československo a Blízký východ v letech 1948-1989 [Czechoslovakia and the Middle East in 1948-1989]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů

Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2011). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2011 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2011]. Retrieved from http://kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=547&Itemid =211&lang=cs.

Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2012). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2011 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2011]. Retrieved from http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=264&Itemid=276&lang=cs.

Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2013). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2012 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2012]. Retrieved from http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=408 &Itemid=276&lang=cs.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

Taterová, E., & Urbaníková, M. (2016). The Trends in anti-Semitism in the Czech Republic 2004-2014. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 355–363. https://doi.org/10.15503/jecs20162.355.363

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES